S’ajorna el termini de votació final de les propostes dels pressupostos participatius

S’ajorna el termini de votació final de les propostes dels pressupostos participatius

21 setembre 2016 per Regidoria Govern Obert

Des de la Regidoria de Govern Obert creuen oportú, a petició de diversos tècnics, ampliar el termini d’estudi de les diferents propostes, retardant així el termini de votació final de les propostes que van ser plantejades pels ciutadans. Per tant, el període de votació final de les propostes començarà el dilluns 3 d’octubre i estarà obert durant un mes, fins al 31 d’octubre. En aquesta data es coneixeran les propostes amb més suports i que seran incloses en els pressupostos 2017 .
——————————————————————————-
Desde la Concejalía de Gobierno Abierto creen oportuno, a petición de varios técnicos, ampliar el plazo de estudio de las diferentes propuestas, retrasando así el plazo de votación final de las propuestas que fueron planteadas por los ciudadanos. Por tanto, el periodo de votación final de las propuestas comenzará el lunes 3 de octubre y estará abierto durante un mes, hasta el 31 de octubre. En esta fecha se conocerán las propuestas con más apoyos y que serán incluidas en los presupuestos 2017 .