Ple ciutadà

Les convocatòries

Les convocatòries dels plens ciutadans s’anunciaran amb un mes d’antelació, per tal que siga temps suficient perquè els ciutadans facen arribar les seues propostes com a punts de l’ordre del dia prèviament enviades al correu electrònic participa@vinaros.es, amb informació suficient per complementar el punt. La publicació de l’ordre del dia es realitzarà una setmana abans de la data del ple, al Setmanari Vinaròs, la pàgina web i les xarxes socials de l’Ajuntament de Vinaròs. La periodicitat del ple serà, com a mínim, trimestral tot i que, davant de l’aparició d’algun tema urgent, podrà convocar-se un ple extraordinari.

L’ordre del dia

L’ordre del dia estarà format per quatre punts, a proposta de la ciutadania, i per finalitzar s’inclouran sempre precs i preguntes, amb un temps limitat de 15 minuts. Aquests precs i preguntes es podran respondre en el mateix moment o, si cal informació més detallada, es contestaran per escrit.

Debats

Els debats dels punts començaran amb la presentació del tema, un torn de paraula tancat amb un primer torn d’intervencions de 2 minuts per persona i, a continuació, un segon torn d’intervencions limitades a un minut. La durada aproximada del ple serà de 2 hores i 15 minuts. Els regidors presents han de sol•licitar el torn de paraula, com qualsevol assistent, excepte si se’ls fa una pregunta directa. En cas que siga necessari prendre una decisió sobre algun dels punts tractats, per exemple que l’Ajuntament prenga una mesura o incorpore una nova línia de treball, es buscarà el consens del ple afavorint el diàleg. En cas de no poder arribar a la unanimitat, es passarà a votar a mà alçada.

Decisions

Les decisions que s’adopten en el ple ciutadà no seran vinculants, a causa de la normativa, però comptaran amb el compromís de ser valorades per part de les regidories. Les actes dels plens ciutadans es publicaran al web municipal.

L’edil de Govern Obert, Hugo Romero, que exercirà com a moderador de les sessions, animava els ciutadans a participar “aportant suggeriments i com assistents” i recordava que “aquest ple neix com un fòrum de debat en què tractar problemàtiques concretes del municipi, debatre-les i aportar noves línies d’actuació per a l’Ajuntament de Vinaròs”.