Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic de Vinaròs

Vinaròs és Turisme

De tots i per a tots

Davant dels nous reptes de la gestió turística municipal i la necessitat d’afrontar el desenvolupament turístic de Vinaròs d’una forma ordenada i planificada, la Regidoria de Foment de l’Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de l’Ajuntament de Vinaròs ha decidit desenvolupar un nou Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic per a Vinaròs que definisca el full de ruta per a la gestió turística dels propers anys.

Des de l’inici d’aquest procés s’ha apostat perquè aquest siga un projecte participatiu i de consens com mitjà per a assolir els principis sobre els quals es fonamenta: rendibilitat econòmica i social, innovació, viabilitat, sostenibilitat i l’aplicabilitat.

En aquest sentit s’està portant a terme un seguit de reunions i entrevistes amb representants institucionals, representants dels diferents grups polítics de la corporació municipal, col·lectius socials, representants sectorials i empresarials, així com representants dels diferents agents econòmics de Vinaròs, per tal d’identificar les problemàtiques i necessitats en relació amb el desenvolupament de l’activitat turística a Vinaròs.

El Pla també contempla la realització d’un estudi de mercat amb l’objectiu de conéixer l’opinió dels turistes i de fer una detallada caracterització de la demanda turística actual de Vinaròs. Aquest estudi s’ha portat a terme durant els mesos d’estiu i s’allargarà durant els caps de setmana i ponts dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre.

Tanmateix, com no podia ser d’una altra manera, el poble de Vinaròs també ha de poder dir la seua, i per això s’ha establert un doble sistema de participació que s’inicia amb aquesta enquesta adreçada a tots els vinarossencs i vinarossenques. L’enquesta cerca conéixer la percepció que la població local té del turisme, els seus beneficis i inconvenients. Finalment, aquest procés de participació culminarà amb un fòrum de debat obert a la participació de tota la població.

Participant fareu que el Turisme de Vinaròs siga de tots i per a tots.

Resultat Enquesta Població Local Pla Estratègic de Turisme