0
  1. L’ escletxa digital, és un problema per a molts ciutadans i ciutadanes, sovint des de les administracions és fomenta aquesta beneficiant a aquelles persones que utilitzen les TIC per a relacionar-se amb les administracions, deixant en segon lloc als que continuen utilitzant les eines tradicionals, creant desigualtats. Creus que és una bona política per part de les administracions? Com fomentaries l’ús de les TIC sense ser excloent d’aquelles persones que no tinguen oportunitat d’utilitzar-les?
  2. Creus que les tecnologies de la informació i la comunicació acabaran sent la única manera de relació entre administracions i ciutadans i ciutadanes? Creus que és una bona eina?
  3. Les “Smart City” o Ciutats Intel·ligents cerquen maneres d’oferir els serveis als ciutadans d’una manera més eficient i eficaç, sovint utilitzant la tecnologia, que en penses al respecte?