0
  1. Quins creu que poden ser els problemes socials del futur a Vinaròs?
  2. Atracció de joves i famílies joves. L’ envelliment de la població no és un problema en sí, el problema radica en la no retenció del jovent a la ciutat. Com es pot combatre aquest factor poblacional?
  3. Estàs d’ acord en un canvi del model de política social, deixant la política assistencialista i treballant mesures estructurals que a llarg termini redueixin la desigualtat socio- econòmica i ofereixin una major igualtat d’ oportunitats? Que creus necessari per a aquest canvi? El trobes eficaç a curt i mig termini?