0
  1. Orientació agrària del sòl rural. Penseu que es necessari regular la transformació de noves parcel·les agràries de regadiu?
  2. Cases i edificacions en sòl rural. Penseu que l’ Ajuntament de Vinaròs deuria facilitar la construcció de vivendes en sòl rural, reduint l’ actual necessitat de superfície de 10.000 m2 ?