0
  1. La marca “llagostí”, és lo suficient representativa de la ciutat? Faria falta anar més enllà amb la marca Vinaròs i explotar-la més i millor?
  2. Cal diversificar els productes turístics o es deuria focalitzar l’esforç en dos o tres accions concretes anuals?
  3. Quines accions es podrien dur a terme des de les administracions per a fer del comerç de proximitat més atractiu que les grans superfícies?