Consell de la Joventut

La joventut es l’assignatura pendent de la major part dels ajuntaments del país, ja que es tracta d’un col·lectiu poc donat a la participació política i, en conseqüència, molt desconegut des del punt de vista de les seues necessitats, demandes i preferències. Es necessari l’increment d’espais destinats a la participació i implicació, amb la finalitat de diagnosticar, analitzar i atendre les necessitats principals de la joventut.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Vinaròs, s’està duent a terme la creació d’un Consell Local de Joventut (CLJ), per tal de poder establir d’una manera més directa una relació amb els joves.

Què és un CLJ?

 • Una estructura democràtica de representació i participació juvenil
 • Un punt de trobada, de cooperació i d’intercanvi entre la joventut, que permet plantejar projectes i activitats conjuntes
 • Un espai de treball i debat que es caracteritza per la seva pluralitat i riquesa
 • Una plataforma que permet fer arribar a l’Administració i a la societat les demandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove
 • Un òrgan independent de l’Administració, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que compta amb el reconeixement i amb el suport (polític, econòmic, d’assessorament, etc.) de l’Administració

Quins objectius té un CLJ?

 • Ser la veu davant l’Administració corresponent en tots aquells temes que afecten a els i les joves directament o indirectament. Per això, cal que el consell sigui capaç de fer de pont entre les demandes dels i les joves i l’Administració.
 • Fer un seguiment de tots els temes que afecten la gent jove de l’àmbit d’actuació del consell per tal de posicionar-se i crear un espai de debat crític i plural.
 • Promoure la participació i l’associacionisme dels i les joves en la vida política, social i cultural del municipi
 • Donar suport a les associacions i els grups juvenils en la realització de les seves activitats
 • Promoure i portar a terme activitats, projectes, recerques, etc…

Per què un CLJ?

 • Els i les joves tenen molt a dir sobre allò que ens afecta
 • Un consell permet opinar i participar, com a joves i com a ciutadans/anes actius/ives.
 • Treballant plegats i coneixen-se els uns als altres es pot aprendre de les experiències dels altres
 • Actuant conjuntament es té més força i més reconeixement
 • L’associacionisme és una manifestació de bona situació democràtica i amb el consell de joventut es una manera de fer-ho

Qui pot formar-hi part?

 • Associacions juvenils amb o sense experiència, formades per joves entre 12 i 30 anys
 • Joves amb inquietuds participatives i/o associatives
 • Entitats prestadores de serveis a la joventut