Consell de la Joventut

CONSELL DE JOVENTUT

La participació local és una de les qüestions que estratègicament té més importància per al conjunt del moviment associatiu.

En el context actual en què impera l’individualisme, s’ha de reivindicar l’acció col·lectiva a través de l’associacionisme juvenil. La participació de les associacions juvenils en la vida social, econòmica i política es canalitza a través dels consells de joventut, regulats per la Llei 15/2014, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

QUE ÉS UN CONSELL DE JOVENTUT?

Esta Llei, estableix que els consells de joventut són els espais que han de permetre a les associacions d’àmbit local assolir objectius més alts i fer-se alhora més fortes, més necessàries i més compromeses amb la realitat que afecta la ciutadania jove.

A la vegada, els consells representen un model de participació molt sòlid perquè impliquen compromís amb la comunitat, des de l’autonomia del moviment associatiu i partint d’espais de debat caracteritzats per la diversitat, la pluralitat i la democràcia interna.

Per tant, els Consells tenen una doble funcionalitat, de coordinació associativa i d’interlocució amb les administracions.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

  • Impulsar la participació i l’associacionisme dels joves en la vida política, social i cultural del municipi.
  • Millorar els canals de comunicació entre les pròpies associacions juvenils i l’Administració en tots aquells temes que afecten els i les joves directa o indirectament.
  • Promoure un espai públic i equipaments propis per als joves i les joves per a desenvolupar les seues diferents propostes i projectes etc. a partir de la coordinació de les diferents associacions.
  • Donar suport a les associacions i els grups juvenils en la realització de les seues activitats. Confeccionar una agenda «per als joves» variada i de qualitat.
  • Mitjançant aquest Consell de Joventut, des del Consistori es vol donar suport a les entitats i associacions locals a través del recolzament i difusió de les seues activitats i projectes, la formació en diferents àmbits i el suport tècnic. A més de promocionar l’associacionisme com a valor i mecanisme d’apoderament de la joventut, cercar noves entitats i col·lectius, afavorir la participació de la joventut no associada i reivindicar la situació de la joventut mitjançant estudis i informes.

Estàs interessat en formar part del Consell de la joventut?

Posa’t en contacte i obtén més informació a participa@vinaros.es