Resultats finals pressupostos participatius 2016-2017

9 novembre 2016 per Regidoria Govern Obert

Propostes amb més suports; 1. Condicionar l’estacionament de vehicles a l’estació de tren. La urbanització del sector de l’estació ferroviària estan previstos en el desenvolupament urbanístic del P.A.I., la UE1-R08. Els costos d’urbanització ascendeixen a la quantitat de 1.559.012,66 €. Per a la millora de zona d’estacionament, alternativament a la urbanització de tot el sector,…

Continuar llegint »

S’ajorna el termini de votació final de les propostes dels pressupostos participatius

21 setembre 2016 per Regidoria Govern Obert

Des de la Regidoria de Govern Obert creuen oportú, a petició de diversos tècnics, ampliar el termini d’estudi de les diferents propostes, retardant així el termini de votació final de les propostes que van ser plantejades pels ciutadans. Per tant, el període de votació final de les propostes començarà el dilluns 3 d’octubre i estarà…

Continuar llegint »

Apunts convocatòria veïns dels carrers compresos entre Mª Auxiliadora, Leopoldo Querol, vint-i-nou de Setembre i Pablo Iglesias. 7 Setembre 2016

20 setembre 2016 per Regidoria Govern Obert

1. Funcionalitat del càrrega i descarrega davant del edifici Morella (av. llibertat.) més flexibilitat horaria? 2. C/ Salaverría farola en mal estat a punt de caure, mal estat en el paviment i queixes respecte a l’amplada de la vorera. 3. C/ Musicòleg Garcia Julbe, solar abandonat, salubritat i plagues, velocitat dels cotxes, reductors de velocitat……

Continuar llegint »

S’ajorna el termini de votació final de les propostes dels pressupostos participatius

19 setembre 2016 per Regidoria Govern Obert

Des de la Regidoria de Govern Obert creuen oportú, a petició de diversos tècnics, ampliar el termini d’estudi de les diferents propostes, retardant així el termini de votació final de les propostes que van ser plantejades pels ciutadans. Per tant, el període de votació final de les propostes començarà el dilluns 3 d’octubre i estarà…

Continuar llegint »

Apunts convocatòria veïns Cala Puntal, 19 Juliol 2016

31 agost 2016 per Regidoria Govern Obert

1. Major control en la velocitat dels vehicles a la carretera de la costa sud. 2. C/ Benicarló, instal·lació gas. 3. C/ O, carrer càmping, problemes en l’aparcament, 4. C/ H , instal·lar espill. 5. C/ M, prohibit aparcar. 6. C/ C, asfaltat, paviment en mal estat. 7. C/ W, platja cala puntal prolongar tarima…

Continuar llegint »

Apunts convocatòria veïns de les zones Barbiguera, Triador, Cales i Deveses. 23 Agost 2016

31 agost 2016 per Regidoria Govern Obert

1. Reclam de més control i fer complir la normativa de gossos perillosos. 2. Molèsties en la recollida de residus, soroll, horari. 3. Triador, contenidors molt apegats a la paret cosa que impossibilita el accés als veïns. 4. Queixes pel nou rebut del cadastre. 5. Major control a les platges pel tema dels gossos, falta…

Continuar llegint »

Apunts convocatòria veïns de les zones Cossis, Boverals, Saldonar i Ameradors, 5 juliol 2016

31 agost 2016 per Regidoria Govern Obert

1. Voreres costa Nord, sentit únic de circulació 2. C/ Trinquet. Xarxa pluvials, il·luminació, tapes 3. Cala del Jardí, accessibilitat 4. Recollida escombraries. C/LLatina no hi contenidors 5. Millorar horari autobusos així com les parades 6. Reforça nomenclatura zona Boverals (generalitzat en tota la zona) 7. C/Escrita. Un pi aixeca l’asfalt 8. Barranc Saldonar, no…

Continuar llegint »

Apunts convocatòria carrers compresos entre av. Castelló, Juan Ricart Miralles, Pau Béjar i Febrer de la Torre (davant del col·legi Manuel Foguet) 7 JUNY 2016

30 agost 2016 per Regidoria Govern Obert

1. Ricart Miralles. Junt a la CN340 hi ha un arbre al mig del carrer que no es poda i les fulles embossen els desaigües. Tallar el plataner. 2. Problemes en l’aparcament al carrer Ricart Miralles, proposta; Alternar l’aparcament a ambdós costats del carrer Ricart Miralles. 3. Al costat del parc infantil de av. castelló,…

Continuar llegint »

Apunts de la convocatòria de la colònia Europa, 9 d’Agost 2016.

30 agost 2016 per Regidoria Govern Obert

1. Carrer Salinas A 38, tapa clavegueram en mal estat, fa soroll i molesta als veïns, (falta de gomes «amortiguadores»?). 2. Major control en la velocitat dels vehicles en tots els carres de la zona, reductors de velocitat, senyalització. 3. Actualització i correcció de la numeració de les cases. Així com posteriorment informar als actors…

Continuar llegint »