Apunts de la reunió amb els veïns compresos entre C/ Pilar, Botànic Cabanilles, Av. Llibertat I Mª Auxiliadora.

Apunts de la reunió amb els veïns compresos entre C/ Pilar, Botànic Cabanilles, Av. Llibertat I Mª Auxiliadora.

4 maig 2016 per Regidoria de Govern Obert

Propostes, queixes i/o suggeriments

1. Enllumenat insuficient, Av. Llibertat, C/Pilar, faroles molt distants entre si.
2. Posicionament dels contenidors de RSU, a Av. Llibertat, reubicar i fer “illes” de contenidors, agrupar.
3. Regulació del trànsit, estudiar la possibilitat de moure els passos de vianants, i buscar-los una millor ubicació en la calçada ja que estan situats molt prop de les boques de carrers i/o rotondes. Així com millorar la senyalització d’aquests.
4. Tractament de les voreres de C/Pilar, problema en el paviment que «lliça» i causa problemes sobretot a persones amb problemes en el caminar.
5. C/Pilar sortida de la general, velocitat dels vehicles que s’incorporen a aquest carrer. Policia estudiar possibles solucions.
6. Av. Llibertat , habilitar zones de carrega i descarrega.
7. C/ Rioja mala senyalització / visibilització, del STOP que dona a C/Pilar.
8. Proposta de zona blava. Reestructurar aquesta, alternar aquesta 15 dies cada costat de carrer a l’Av. Llibertat. Ampliar zona blava als carrers del voltant de Pare Bover i jugar amb l’alternança de 15 dies buscant així la mobilitat de vehicles.
9. Senyalització de els «ceda el paso» a les rotondes de la Av. Llibertat.
10. Carrers Pare Bover i propers a aquest, al ser estrets i l’última pintura de la calçada s’ha fet més ampla, hi tenen problemes en passar els camions de RSU o vehicles més grans.
11. Il·luminació C/ Sebastià Farga, el canvi de il·luminació convencional per LED, ha provocat una baixada d’il·luminació. Es sol·licita un estudi lumínic de la zona.
12. Descampats, problemes de salubritat. En els descampats de C/ Sebastian Farga, problemes en la deixadesa dels terrenys en quant a «malea» i en quant a ser un «gosparc/pipican.»
13. PAI camí fondo, sol·liciten que es netege, (requerir als propietaris) i es rasure la «malea» d’aquest descampat ja que ja van dos vegades que aquest s’ha incendiat a l’estiu, en el perill que això suposo per als veïns de la zona.
14. C/Aragó en C/Pilar, habilitar més contenidors de reciclatge en concret cartó. Ja que es saturen i no deixen lloc a altres RSU.
15. Av. Barcelona en C/Centelles, cartell de ferro en mala posició que pot causar molèsties, d’anys a vianants.
16. Preocupació també per l’estat del PAI VINALAB.