Apunts de la reunió als Cossis.

Apunts de la reunió als Cossis.

15 setembre 2015 per Regidoria de Govern Obert

Propostes, queixes i/o suggeriments

1 C/ Donzella, sense llum o escassa
2 Solars bruts
3 Torres alta tensió.
4 Azor playa, Boverals KK, Inundacions
5 Passarel·la Urbana
6 Estudi de Fco. Jose Balada, direcció única
7 Fixar un lloc per als contenidors dels Cossis
8 C/ Congre, sense llum, no passa la policia, la neteja tampoc. Falten espills al encreuament del bar de Rochil
9 Millora accessibilitat platges.
10 Baixades de tensió.
11 Posar paperes a vora mar
12 Neteja de camins.
13 Un passeig de ribera, «passeig del colesterol», igual que al sud.
14 Internet, baixa qualitat.
15 Carril bici urgent.
16 Saldonar, asfaltats, faroles, rotulació de carrers. Hi ha unes faroles que les paga una urbanització.
17 Saldonar, falta llum, falten contenedors, salten les plaques de clavegueram
18 Bar Callau. Plantes invaeixen crta.
19 Saldonar: Contaminació barranc, vessaments d’aigües fecals a la platja.
20 Inundacions per falta de col·lector en la zona de la fàbrica Milmueble
21 Ròtuls carrers
22 C/ Donzella, demana sentit únic de direcció, i espill
23 Un pla d’asfaltat de carrers. C/ LL, està la meitat asfaltat
24 C/ Congre, no hi ha ròtul
25 C/ Serviola: obertura de carrer (són cases velles).
26 C/ Donzella. Els col·lectors són de diàmetre 20. Papereres. Llum.
27 Normalitza carrers al padró. Instal·lació de plànol.
28 C/ Emperador. No hi han faroles. C/ Cavall de mar. Asfaltat irregular. Caques de gos. C/ Escrita. Asfaltat irregular.
29 Garrofer. Inundacions. C/ Braçol, era un barranc menut. La canalització està feta.
30 Estudiar adequació platja del Cèrvol. Mosquits, faroles
31 Azor Playa, inundació dels apartaments de planta baixa. C/ Marbre.
32 Saldonar. C/ M(Coberta), Casa aïllada, inundacions, els ve l’aigua del 148.
33 Que passa en l’emissari. Olor i insalubre
34 Esplanada cossis. Acondicionament en vegetació, parc infantil i neteja.
35 Torres de llum, pròximes als Cossis, són accesibles al públic, perill.
30 Urbanitzció Casino, C/ cap-roig. Faroles.
31 C/ del bar de Rochil, sentit únic.
32 C/ Marbre, Faroles.
33 C/ Carretes, completar voreres i col·lectors. Gran velocitat del cotxes que circulen per este carrer. Protegir als vianants.