Apunts de la reunió a Pius XII, 17 de Maig 2016

Apunts de la reunió a Pius XII, 17 de Maig 2016

17 maig 2016 per Regidoria de Govern Obert

1 Plagues, elevat nombre de rates a les places i carrers sobretot als més propers als solars abandonats.
2 C/ Aragó, piscina. Promoció Augimar. És un «abocador»
3 C/ Aragó. Aparcaments de terra, solar privat. Problemes amb la pols.
4 PAI VINALAB, Manteniment de les tanques. Que no es permeta l’accés a gossos. Perillositat per les obres inacabades. Hi ha forats.
5 C/ Andalusia. Olor clavegueram.
6 Aparcaments C/Aragó. Aparquen caravanes, camions. Temor a la intrusió a cases veïnes.
7 Arbres C/Andalusia, brutícia.
8 C/ Andalusia,20. Problemes tapes clavegueram.
9 Falten papereres. De la panaderia xusquet al c/s. Joaquim
10 Proposta d’instal·lar contenidors soterrats
11 Zona Pio XII, problemes en la xarxa de Telefonia. Filtres.
12 C/Andalusia. Proposta d’aparcament quinzenal o mensual a cada banda de carrer. Pagament de tasses a mitges entre els veïns.
13 C/Asturies. Plagues cucaraches.
14 C/ sta. Isabel. Jardí. Els veïns trenquen els arbres. Posar pilons de seguretat.
15 Tapar escocells(alcorque) per facilitar el pas a gent en mobilitat reduïda i carrets de xiquets.
16 Falta llum. Inici Av. Madrid, i C/ Astúries
17 Falta pressió de suministre d’aigua. C/Andalusia i C/Asturies
18 Mal estat dels paviments i voreres de la pl. Sant Andreu
19 Antena telefònica. Càncer? Hi ha estudis del barri?
20 Edifici Capítol (pablo ruiz picasso). Risc de caiguda de planxes de vindre dels balcons.
21 Proposta, espai lliure enfront Vinalab. Zona de jocs infantils. Porteries i canastes.
22 Fer un cens de gossos, i aplicar un impost.
23 Direccions de carrers. Abans de fer canvis, consultar als ciutadans. Exemple: sortides al C/Pilar. Falta visibilitat.
24 C/ Astúries, 97. Davant del Pai Vinalab. Està ple de brossa. Rates, defecacions de gossos. Olors. Poc control policial. Risc incendi. Reclamen un vallat de forma decent.
25 C/Rioja-C/ Pilar. Falta visibilitat. Problemes amb la zona de carrega i descarrega. La policia no aparca bé.
26 Solars bruts i abandonats. C/ Asturies
27 Estat del Pai Vinalab. Veïns en mal estar.
28 C/ sta. isabel. La sortida del garatge és mínima per la proximitat de l’estacionament de vehicles al carrer. Reclamen més amplària a la sortida de garatges.
29 Mosquits
30 Club lili. Local abandonat. Rates, serps. Pius XII-Pl.Sant Andreu.
31 pl. sant andreu. Bancs i jocs infantils
32 Més zones de carrega i descarrega en la zona del mercadona per al altres negocis.
33 Ampliar la zona de vado en garatges, ja que es paga per els metres de façana de la vivenda i no la porta del garatge. Augmentaria la seguretat i visibilitat en les sortides de vehicles.
34 C/Andalusia. Arrancar arbres.
35 Pius XII. Excés de velocitat. Prohibir gir esquerra al C/aragó
36 Abandonament de solars del sur13. Pius XII. Sòl urbanitzable.
37 C/Sant andreu. No existix ni a cadastre ni correus
38 C/Murcia. Control policial a joves problemàtics per la zona.
39 Control horari de tirada de basures als veïns
40 C/Andalusia 89 i 89bis. Crea confusió a correus i veïns.