Apunts de la reunió a la Colònia Europa

Apunts de la reunió a la Colònia Europa

12 agost 2015 per Regidoria de Govern Obert

Propostes, queixes i/o suggeriments

1 C/ Salines A i B. Que siguen de doble sentit. Limitació a 20km/h. Col·locació d’espills al final del carrer.
2 Falta d’enllumenat. Volen saber la data concreta.
Tema mosquits. El barranc de les Salines. Falta de compromís del CH Júcar.
3 Arbustos o vegetació dels veïns que envaeixen els carrers i dificulten el trànsit de vehicles.
4 Tractaments raticides, mosquits, i cucaraches
5 C/ Salines B, faroles. C/ Colònia Europa F, clots en els vials
6 Soroll de les tapes de clavegueram.
Re col·locació dels comptadors elèctrics
7 Estancament de l’aigua al Barranc Salines.
Cablejat de les faroles, caiguts
Sensació d’inseguretat per la falta d’enllumenat
8 Parcs infantils per als xiquets. S’en van posar uns i l’Ajuntament els va traure.
9 C/ Colònia Europa F, presenta un mal asfaltat, tot i que s’ha fet no fa molt de temps.
10 Faltarien fonts d’aigua d’ús públic, per als xiquets/es.
12 Els paviments (asfalts) de la zona es troben molt deteriorats
13 Falten bancs per a seure.
El tall de la gespa no és fa habitualment. De vegades passen mesos.
14 Demanar la neteja de solars privats adjacents, Hotel Roca, propietari de les antigues piscines i Discoteca Hit, el propi Barranc.
15 Deixadesa de caseta general de comptadors, és té lliure accés,la porta està oberta, i està en estat deteriorat. Hi ha instal·lats vora de 50 comptadors. Centenars de cables per terra. Creuen que no compleix les normes de seguretat exigides a qualsevol ciutadà. És una zona de perill per als més menuts. Cada vegada que plou, salta l’automàtic, i són els propis veïns els que van a aquesta caseta per tornar-lo a pujar.
16 El cablejat de subministrament es troba vist en els vials. No es troben situats a la profunditat adequada, posant en perill als xiquetes/es
17 C/ Salines A, pavimentació deficient. Només té un punt de llum en tot el carrer. Han deixat uns pals de farola però no tenen lluminària.
18 Cucaraches, falta de salubritat, rates…
19 Els autobusos de línia tenen dificultats d’accés a Vinaròs degut al recent canvi de direcció de vials pròxims a la Colònia Europa
20 Els vials de Colònia Europa han de ser de sentit únic, i prohibir-se l’aparcament per ser estrets.
Algú ha pensat l’accès s’ha plantejat com accedeixen els cossos de Bombers a la zona?
21 C/ Salines B, hi ha les esperes per posar pals de farola. Per què no les posen?
22 La xarxa soterrada de pluvials és deficient, hi ha zones on s’acumula molta aigua, provocant inundacions en plantes baixes. Hi ha pocs punts d’evacuació d’aigües pluvials. Es saturen ràpidament.
23 Creuen que es necessari facilitar l’accés superior a la Colònia Europa. No entenen perquè l’ av. Castelló no té continuïtat fins a St. Roc. Hi ha una barrera situada al centre d’autorrentat de vehicles.
24 Hi ha molts de graffitis en tanques perimetrals del barri. Consideren que no contribueixen al confort del barri.
25 Regular l’estacionament de vehicles. En concret creuen que no s’hauria de permetre l’estacionament de camions al barri.
26 La recollida d’aigües pluvials es concentra en pocs punts, sent la evacuació en pluges torrencials, inassumible per als col·lectors. L’aigua penetra al interior dels edificis, poden provocar patologies en els fonaments dels edificis.