Apunts de la reunió a la Cala del Puntal

Apunts de la reunió a la Cala del Puntal

26 agost 2015 per Regidoria de Govern Obert

Propostes, queixes i/o suggeriments

1 Continuar el passeig de Ribera de la Costa Sud
2 Neteja del PAI Salines.
3 Velocitat de la carretera de la costa.
4 Neteja platges
5 Actuacions de Costes a l’Aiguadoliva?
6 Carrer M, clots, faroles, 4 bars, llicències terrasses
7 Regular i estudiar les direccions.
8 Tramitació comptadors elèctrics, molt lenta Ajt.
9 Millores a la Xarxa Telefònica
10 Restes de runa, Aigua Oliva
11 Major presència policia
12 Obres abandonades, instar a promotors a «acondicionar».
13 C/ Cala puntal Y i X, paviments, cablejat aèri
14 Baranes protecció platges.
15 Servitud trànsit. Costes. C/ Cala puntal W
17 C/ Cala Puntal O, hi ha una bassa abandonada.
18 C/ Cala Puntal C, Neteja
19 C/ Cala Puntal P, desinfecta clavegueram.
20 Falten Contenedors RSU
21 C/ Cala Puntal W, caravanes
22 Netejar herbes passeig ribera
24 Solars Bankia Requerir neteja. C/ Puntal G
25 Neteja, aplicar ordenança respecte als excrements dels gossos.
26 Carril lúdic, estendre’l fins Aigua Oliva
27 Mal estat de l’accés a platges i despreniments de la zona costera.
28 Urbanització de molts dels carrers de la zona, falta enllumenat públic i sistema de pluvials.
29 Preocupació del PAI SALINES, en estat de suspensió. Obligar als propietaris a netejar els terrenys.
30 Problemes en els accessos per a vianants i per a vehicles als diferents carrers.
31 Falta de senyalització en la direcció dels carrers i en els llocs/carrers d’on es pot aparcar.
32 Mala cobertura en telecomunicacions, telefonia i internet, se’ns demana que instem a les companyies a que ofereixin el servei que venen.
33 Repetidor de antena mòbil, preguntar estat si és legal o no.
34 Preocupació per l’execució de l’obra al barranc de Aigua Oliva.
35 C/ Cala Puntal R, clots, urbanització