Apunts convocatòria veïns dels carrers compresos entre Mª Auxiliadora, Leopoldo Querol, vint-i-nou de Setembre i Pablo Iglesias. 7 Setembre 2016

Apunts convocatòria veïns dels carrers compresos entre Mª Auxiliadora, Leopoldo Querol, vint-i-nou de Setembre i Pablo Iglesias. 7 Setembre 2016

20 setembre 2016 per Regidoria Govern Obert

1. Funcionalitat del càrrega i descarrega davant del edifici Morella (av. llibertat.) més flexibilitat horaria?

2. C/ Salaverría farola en mal estat a punt de caure, mal estat en el paviment i queixes respecte a l’amplada de la vorera.

3. C/ Musicòleg Garcia Julbe, solar abandonat, salubritat i plagues, velocitat dels cotxes, reductors de velocitat…

4. Aparcament Leopoldo Querol, problemes en la pols que es genera, es prega el condicionament, a més de fer una crida per diferents vehicles abandonats que hi ha.

5. C/ Cid, queixes respecte al incivisme dels propietaris de gossos, prendre mesures com sancions o impostos.

6. C/ Salaverría, espill de visibilitat a la cantonada en Mª Auxiliadora, a més del problema en aparcament en aquestes cantonades.

7. C/ Centelles, salubritat causada per la quantitat de gats que hi ha, alimentats per veïns.

8. C/ Ausiàs March, solar abandonat, posar solució, salubritat, plagues…

9. Mª Auxiliadora , es sol·licita parada de bus abans del pont, al barri viu molt gent gran.

10. Augmentar la senyalització del carril bici a Leopoldo Querol.

11. Carrero de l’escola bressol Don Miki, velocitat de vehicles.

12. Millorar la senyalització de la rotonda de Mª Auxiliadora, i els passos de vianants pròxims a aquests.

13. Obispo la sala, vorera en mal estat.

14. Av. santa Catalina, mal pavimentat, salubritat per un garatge abandonat.

15. Requeriment respecte al C/ Garcia Julbe, pregunta de quan aquest serà un vial de circumval·lació tal i com està projectat.

16. Pablo Ribera, mala ubicació dels contenidors, i del pas de vianants.

17. Sortides aparcament de Leopoldo Querol, anul·lar places de aparcament per a millorar la visibilitat.

18. Molèsties pel soroll a la plaça corts valencianes, a altes hores de la matinada.

19. C/ Garcia Julbe, major control en la velocitat tant de busos com vehicles.

20. Instal·lar un parc infantil a la zona o un parc sénior.

21. C/ Santa catalina, C/ Centelles , major neteja, i denuncia del incivisme dels veïns.

22. C/ Proyecto 24, faroles només a un costat del carrer, es reclama que s’instal·len a ambdós costats.

23. Recordar i informar del horari de deixar i recollir els RSU.

24. Problemes en els plúvials de Av. Barcelona, amb Santa Catalina.

25. Aparcament Av. Barcelona, (baix del nou jardí) problemes en la direcció, falta senyal.

26. C/ Pablo Iglesias, oli al terra, a la vorera, control policial.

27. Av. M. Auxiliadora, mala ubicació del pas de vianants al sortir del pas soterrat.

28. Av. M. Auxiliadora núm. 19, «cristalleria miralles» alcantarillat embossat, aigua no entra i aboca dins dels baixos dels edificis.

29. «Solar Roca» neteja i condicionament.

30. M. Auxiliadora, 62, «poste» fusta llum o telèfon en mal estat prop de cantonada en Salaverría, el cable que penja d’aquest està a una baixa altura.

31. M. Auxiliadora, carrer de terra al costat de la piscina, asfalt i vorera.

32. C/ Centelles edifici abandonat? Vigilar i fer possibles requeriments a propietari.

33. C/ Baix Maestrat, espills als dos costats.

34. Isleta de Av. Barcelona amb Pablo Iglesias, il·luminació, faroles o punts de llum de visibilitat de la isleta.

35. C/ Ausias March, requeriment als propietaris dels solars abandonats.

36. Caminet paral·lel al riu, condicionar i fer un petit sendero.

37. Requeriment de tancar alguns parcs infantils en porta de manera que els xiquets no puguen sortir.

38. Millorar condicionament, neteja, seguretat i control de gossos al parc de les catalinetes.