Apunts convocatòria carrers compresos entre av. Castelló, Juan Ricart Miralles, Pau Béjar i Febrer de la Torre (davant del col·legi Manuel Foguet) 7 JUNY 2016

Apunts convocatòria carrers compresos entre av. Castelló, Juan Ricart Miralles, Pau Béjar i Febrer de la Torre (davant del col·legi Manuel Foguet) 7 JUNY 2016

30 agost 2016 per Regidoria Govern Obert

1. Ricart Miralles. Junt a la CN340 hi ha un arbre al mig del carrer que no es poda i les fulles embossen els desaigües. Tallar el plataner.

2. Problemes en l’aparcament al carrer Ricart Miralles, proposta; Alternar l’aparcament a ambdós costats del carrer Ricart Miralles.

3. Al costat del parc infantil de av. castelló, hi ha una entrada de camions. Millor control o millora en l’accés.

4. Requeriment de neteja o cercat als solars abandonats, (Av. Castelló, Av. Santaella, Carrer de Iecla i Av. Capità Cortès, Grup Illes Columbretes.)

5. Control o instal·lar reductors de velocitat a av. santaella.

6. Regular els contenidors de RSU de c/ iecla, estan davant del col·legi i tenen gran utilització ja que els utilitza l’hotel. Proposta; canvi de lloc.

7. Proposta obrir el col·legi Manuel Foguet en caps de setmana.

8. Zona hotel, escala 5, rampa problemes, s’enfonsa el terra per el pes dels camions que entren a l’hotel.

9. C/Benavente. Asfaltat, no s’asfalta de fa 20-30 anys. Sentit únic.

10. Roca Gavina, demanar permís a costes per a condicionar l’espai i fer una zona lúdica, pícnic.

11. Fort Soroll festa del pilar al cuartel de la Guàrdia Civil.

12. Espill sortida C/Santaella

13. La neteja viària a les 7.10 del matí molesta.

14. Badens als carrers per controlar velocitat

15. Pl. Hotel, entrada cuina, arqueta danyada, inunda el parking.

16. Asfaltat C/Quijote.

17. Proposta, Local social als mariners, d’alt de l’església.

18. Plagues de cuques i rosegadors.

19. Molèsties per una terrassa/bar entre els blocs dels mariners, llicencia d’activitats, soroll.