Advertència Legal

En virtut de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem dels següents extrems: L’ompliment de les dades que es troben en el present formulari és obligatòria per a la seua inclusió en el “Fitxer d’usuaris de la web de l’Ajuntament de Vinaròs”, i el titular de les dades se’n fa responsable de la veracitat. La finalitat del dit fitxer és la gestió dels usuaris de la web per a l’accés als distints serveis i l’enviament de comunicacions promocionals a través del seu correu electrònic.

L’afectat podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, personant-se a l’Ajuntament de Vinaròs, que és el responsable del fitxer, amb domicili social a la plaça Parroquial 12 de Vinaròs o, per mitjà de l’enviament d’un escrit juntament amb la fotocòpia del DNI.