Apunts de la reunió a la Cala del Puntal

26 agost 2015 per Regidoria de Govern Obert

Propostes, queixes i/o suggeriments 1 Continuar el passeig de Ribera de la Costa Sud 2 Neteja del PAI Salines. 3 Velocitat de la carretera de la costa. 4 Neteja platges 5 Actuacions de Costes a l’Aiguadoliva? 6 Carrer M, clots, faroles, 4 bars, llicències terrasses 7 Regular i estudiar les direccions. 8 Tramitació comptadors elèctrics,…

Continuar llegint »

Apunts de la reunió a la Colònia Europa

12 agost 2015 per Regidoria de Govern Obert

Propostes, queixes i/o suggeriments 1 C/ Salines A i B. Que siguen de doble sentit. Limitació a 20km/h. Col·locació d’espills al final del carrer. 2 Falta d’enllumenat. Volen saber la data concreta. Tema mosquits. El barranc de les Salines. Falta de compromís del CH Júcar. 3 Arbustos o vegetació dels veïns que envaeixen els carrers i…

Continuar llegint »